Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fjære barneskole
Bringsværveien 7
4885 GRIMSTAD
Org.nr 974548844
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Grimstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,4 26,1 26,6 28,6 26,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 12,7 12,2 11,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,1 50,3 44,8 40,8 39,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,1 22,4 23,8 24,0 26,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 13,0 12,5 11,4 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 14,7 16,7 15,0 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 94,6 94,6 93,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 103 17 167 17 167 18 820 17 091
Undervisningstimer totalt per elev 54 58 61 67 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no