Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fitjar kommune
Kommunenr 1222
Alle grunnskoler med adresse i Fitjar kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 49,6 50,5 52,5 60,8 56,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 9,8 10,1 9,0 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 7 6 6 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,1 66,5 72,6 82,8 110,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 13,1 11,9 9,3 7,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 10,2 10,0 8,6 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 12,6 14,5 14,0 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 14,1 14,7 14,6 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 28,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 31 183 32 101 32 338 37 142 34 500
Undervisningstimer totalt per elev 70 73 71 80 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no