Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fitjar kommune
Kommunenr 4615
Alle grunnskoler med adresse i Fitjar kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 50,5 52,5 60,8 56,8 49,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 10,1 9,0 9,6 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 6 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,5 72,6 82,8 110,8 116,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 11,9 9,3 7,4 7,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 10,0 8,6 9,0 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 14,5 14,0 15,7 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 14,7 14,6 14,8 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 28,1 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 32 101 32 338 37 142 34 500 29 059
Undervisningstimer totalt per elev 73 71 80 75 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no