Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fiskarstrand skule
Fiskarstrandvegen 124
6035 FISKARSTRAND
Org.nr 975277135
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sula kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,2 11,8 11,9 12,6 12,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 13,5 13,4 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,9 53,4 54,0 57,3 57,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,1 22,6 21,8 19,0 18,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 13,6 13,5 12,7 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 17,2 16,2 16,4 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 100,0 100,0 100,0 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 8 250 7 859 7 795 8 237 8 122
Undervisningstimer totalt per elev 59 55 55 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no