Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fiskarstrand skule
Fiskarstrandvegen 124
6035 FISKARSTRAND
Org.nr 975277135
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sula kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,8 11,9 12,6 12,8 10,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 13,4 12,3 12,0 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,4 54,0 57,3 57,4 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,6 21,8 19,0 18,0 22,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,5 12,7 12,2 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 16,2 16,4 19,4 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 859 7 795 8 237 8 122 6 897
Undervisningstimer totalt per elev 55 55 60 62 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no