Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fiskå skule
6143 FISKÅ
Org.nr 975277283
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vanylven kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,6 11,1 10,7 17,2 11,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 9,5 9,3 6,7 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,3 101,1 61,1 26,3 24,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 8,4 13,9 19,0 29,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 9,7 9,4 6,7 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,5 10,6 10,5 7,1 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,3 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,0 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 93,3 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 6 977 7 353 7 269 9 585 8 084
Undervisningstimer totalt per elev 71 78 80 111 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no