Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fiskå skole
Kirsten Flagstads Vei 28
4621 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598590
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,9 26,9 27,0 24,1 22,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 9,2 9,4 10,7 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 130,2 121,5 119,0 102,6 103,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,7 7,1 7,4 9,7 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 12,2 12,5 14,2 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 15,1 15,7 19,4 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 97,9 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 16 681 16 581 16 632 14 727 13 755
Undervisningstimer totalt per elev 72 71 70 61 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no