Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Finstad skole
Finstadrabben 148b
1475 FINSTADJORDET
Org.nr 975299139
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lørenskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,9 24,0 23,1 23,9 25,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,7 16,7 17,3 15,8 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 3 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,5 103,3 91,6 85,4 100,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 13,9 16,5 16,3 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,6 16,8 17,3 15,9 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 18,9 18,6 17,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,5 88,6 90,4 95,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 524 15 314 15 036 15 615 16 653
Undervisningstimer totalt per elev 44 44 43 47 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no