Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Finstad skole
Finstadrabben 148b
1475 FINSTADJORDET
Org.nr 975299139
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lørenskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,0 23,9 24,0 23,1 23,9
Antall elever per årsverk til undervisning 18,0 16,7 16,7 17,3 15,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,6 74,5 103,3 91,6 85,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,0 19,7 13,9 16,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,9 16,6 16,8 17,3 15,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 17,8 18,9 18,6 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,0 81,5 88,6 90,4 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 14 718 15 524 15 314 15 036 15 615
Undervisningstimer totalt per elev 41 44 44 43 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no