Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Finstad skole (UTGÅTT)
Løkenvegen 6
2080 EIDSVOLL
Org.nr 975272281
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Eidsvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,5
Lærertimer som gis til undervisning 4 484
Undervisningstimer totalt per elev 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no