Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Finsland skole
Dynestølvegen 9
4646 FINSLAND
Org.nr 975271544
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Songdalen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Finsland skole 12,0 13,6 15,0 15,4 16,9
Songdalen kommune 74,3 80,0 84,6 90,9 90,2
Vest-Agder fylke 1 943,2 1 972,9 2 005,9 2 036,4 2 134,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Finsland skole 12,5 11,2 11,1 10,4 9,5
Songdalen kommune 11,6 11,4 11,0 10,1 10,8
Vest-Agder fylke 13,1 13,0 13,0 12,9 12,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Finsland skole 3 3 4 5 5
Songdalen kommune 12 12 19 21 23
Vest-Agder fylke 312 315 332 376 383
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Finsland skole 48,7 45,7 35,7 30,9 28,1
Songdalen kommune 61,6 68,7 43,6 39,3 35,5
Vest-Agder fylke 71,5 71,5 68,7 60,9 60,7
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Finsland skole 23,2 22,9 28,5 30,8 30,8
Songdalen kommune 16,5 14,4 22,2 22,8 26,0
Vest-Agder fylke 16,1 16,0 16,5 18,5 17,9
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Finsland skole 14,1 12,4 13,1 11,3 10,1
Songdalen kommune 13,1 12,6 11,9 10,3 11,5
Vest-Agder fylke 14,2 14,0 14,0 13,6 13,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Finsland skole 12,9 11,8 11,2 12,2 11,7
Songdalen kommune 12,0 12,1 12,4 13,3 12,7
Vest-Agder fylke 14,8 14,7 14,9 15,4 14,7
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Finsland skole 18,5 15,1 15,9 14,5 13,2
Songdalen kommune 15,7 14,8 15,3 14,9 15,6
Vest-Agder fylke 17,7 17,4 17,4 17,3 16,3
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Finsland skole 12,1
Songdalen kommune 14,7
Vest-Agder fylke 14,6
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Finsland skole 12,8
Songdalen kommune 15,7
Vest-Agder fylke 16,6
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Finsland skole 15,6
Songdalen kommune 16,7
Vest-Agder fylke 18,5
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Finsland skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Songdalen kommune 100,0 99,7 96,2 100,0 94,8
Vest-Agder fylke 99,1 98,2 97,8 97,7 97,5
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Finsland skole 7 714 9 120 9 778 10 050 10 989
Songdalen kommune 45 985 49 353 53 142 57 707 55 051
Vest-Agder fylke 1 209 380 1 232 683 1 251 403 1 270 081 1 345 283
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Finsland skole 57 64 64 69 75
Songdalen kommune 61 62 65 71 66
Vest-Agder fylke 54 55 55 55 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no