Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Finsland skole
Dynestølvegen 9
4646 FINSLAND
Org.nr 975271544
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Songdalen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,0 13,6 15,0 15,4 16,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 11,2 11,1 10,4 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,7 45,7 35,7 30,9 28,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,2 22,9 28,5 30,8 30,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 12,4 13,1 11,3 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,9 11,8 11,2 12,2 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 15,1 15,9 14,5 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 714 9 120 9 778 10 050 10 989
Undervisningstimer totalt per elev 57 64 64 69 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no