Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Finsland skole Undervisning
Dynestølvegen 9
4646 FINSLAND
Org.nr 975271544
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,6 15,0 15,4 16,9 19,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,1 10,4 9,5 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,7 35,7 30,9 28,1 39,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,9 28,5 30,8 30,8 19,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 13,1 11,3 10,1 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,8 11,2 12,2 11,7 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 15,9 14,5 13,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,6 13,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 120 9 778 10 050 10 989 12 749
Undervisningstimer totalt per elev 64 64 69 75 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no