Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Finnsnes ungdomsskole
Sven Eidissens Vei 56a
9300 FINNSNES
Org.nr 875290762
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lenvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,0 51,8 48,2 40,5 42,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 6,5 7,3 8,7 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 7 9 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,2 43,3 33,8 37,6 39,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 13,2 18,2 19,4 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,1 8,7 9,7 11,6 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 8,8 10,9 14,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,7 97,5 95,5 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 16 400 29 880 26 764 22 202 23 136
Undervisningstimer totalt per elev 87 101 90 75 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no