Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Finnsnes barneskole
Sven Eidissens Vei 56b
9300 FINNSNES
Org.nr 974061805
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lenvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,1 37,8 39,8 38,4 37,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 11,6 11,5 11,5 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 7 9 8 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,8 53,9 46,4 46,5 55,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2 19,2 22,3 22,0 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 11,5 11,5 11,5 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 14,2 14,5 14,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,6 88,0 91,9 95,2 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 22 306 25 118 26 619 25 337 24 833
Undervisningstimer totalt per elev 58 64 65 64 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no