Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Finnskogen Montessoriskole Ba (privat)
Skolevegen 49
2218 LUNDERSÆTER
Org.nr 991673628
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Finnskogen Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,8 7,2 8,3 8,3 10,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4 9,0 8,1 8,0 6,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 5 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,8 14,1 14,8 17,9 13,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 64,0 52,8 43,0 44,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 11,6 10,4 10,2 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0 14,4 15,3 12,4 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 70,1 85,7 68,8 68,8 75,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 346 5 322 5 966 5 966 7 600
Undervisningstimer totalt per elev 101 82 92 93 117
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no