Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Finnøy Sentralskule
Hagabakken 1
4160 FINNØY
Org.nr 975289249
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Finnøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,7 31,0 33,7 34,0 32,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 12,2 11,1 11,3 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,0 62,0 61,8 47,4 45,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 17,8 16,6 21,3 22,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,8 11,9 12,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 15,1 13,3 12,6 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 17,0 15,5 15,7 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 91,2 91,5 94,3 94,3
Lærertimer som gis til undervisning 20 324 19 700 21 996 21 345 20 627
Undervisningstimer totalt per elev 63 58 64 62 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no