Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Finnøy kommune
Kommunenr 1141
Alle grunnskoler med adresse i Finnøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 49,3 42,9 46,0 46,7 42,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 10,6 10,0 10,0 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 7 10 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,7 56,3 43,6 47,2 45,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 17,3 21,4 19,1 21,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 10,2 10,0 10,1 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 15,1 13,3 12,6 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 14,3 13,3 13,5 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,0 86,7 87,6 91,9 90,9
Lærertimer som gis til undervisning 31 264 28 322 30 533 30 155 27 601
Undervisningstimer totalt per elev 78 68 71 72 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no