Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Finnmark Finnmárku fylke
Alle grunnskoler med adresse i Finnmark Finnmárku fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 1 190,5 1 193,3 1 192,4 1 198,9 1 187,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 8,5 8,4 8,3 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 142 140 138 136 142
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,6 64,8 64,3 64,4 61,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 11,7 11,6 11,4 11,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 9,3 9,1 9,0 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,0 10,1 10,1 9,8 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 12,1 12,0 11,8 11,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,2 93,3 92,2 91,6 90,3
Lærertimer som gis til undervisning 747 711 760 035 750 013 755 595 751 519
Undervisningstimer totalt per elev 82 84 84 86 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no