Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Finnmark Finnmárku fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1 192,4 1 198,9 1 187,7 1 179,4 1 165,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 8,3 8,2 8,1 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 138 136 142 143 143
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,3 64,4 61,3 59,3 57,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,6 11,4 11,9 12,1 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 9,0 8,9 8,9 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,1 9,8 9,9 9,6 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 11,8 11,6 11,3 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,8 11,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,2 91,6 90,3 90,4 92,3
Lærertimer som gis til undervisning 750 013 755 595 751 519 745 168 731 431
Undervisningstimer totalt per elev 84 86 86 88 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no