Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Finneidfjord skole
Skolevegen 4
8642 FINNEIDFJORD
Org.nr 975286967
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hemnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,8 5,5 5,7 5,2 5,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 8,3 9,1 9,7 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,7 28,1 35,0 45,5 42,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,7 27,9 24,4 19,6 18,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 8,4 9,1 9,8 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 12,1 11,4 12,2 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 440 3 819 4 005 3 505 3 450
Undervisningstimer totalt per elev 80 89 82 76 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no