Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Finneidfjord skole
Skolevegen 4
8642 FINNEIDFJORD
Org.nr 975286967
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hemnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,5 5,7 5,2 5,1 4,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 9,1 9,7 8,8 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,1 35,0 45,5 42,3 39,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,9 24,4 19,6 18,9 21,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 9,1 9,8 8,9 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 11,4 12,2 11,4 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 819 4 005 3 505 3 450 3 222
Undervisningstimer totalt per elev 89 82 76 84 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no