Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Finneid skole
Tinkeliheia 3
8210 FAUSKE
Org.nr 974628538
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Fauske kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,4 12,0 7,0 7,4 6,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 14,8 12,2 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,7 76,7 35,9 36,7 46,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 17,6 31,4 23,0 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 14,7 12,2 9,0 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 16,8 13,5 11,4 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 73,5 56,5 88,7
Lærertimer som gis til undervisning 9 437 8 053 4 816 5 113 4 572
Undervisningstimer totalt per elev 59 50 61 82 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no