Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Filtvet skole (utgått)
Filtvetveien 2
3480 FILTVET
Org.nr 875285122
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Hurum kommune skoleeier (utgått)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,0 19,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,0 81,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 15,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,7 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 13 955 12 735
Undervisningstimer totalt per elev 62 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no