Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Filtvet skole (UTGÅTT)
Filtvetveien 2
3480 FILTVET
Org.nr 875285122
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hurum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,6 20,0 19,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 11,9 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,8 97,0 81,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 11,5 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,1 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 14,8 15,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,6 85,7 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 6 318 13 955 12 735
Undervisningstimer totalt per elev 60 62 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no