Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fillan skole
7240 HITRA
Org.nr 974560372
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hitra kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Hitra kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 60,2 4 990,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 11,7 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 820 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,3 63,8 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,0 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 12,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8 14,3 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 16,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5 14,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 16,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,0 18,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,0 96,8 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 37 383 3 190 079 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 77 61 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no