Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fillan skole
7240 HITRA
Org.nr 974560372
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hitra kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 34,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,3
Lærertimer som gis til undervisning 20 230
Undervisningstimer totalt per elev 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no