Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fillan skole
7240 HITRA
Org.nr 974560372
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hitra kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Hitra kommune
Trøndelag fylke 271,4
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Hitra kommune
Trøndelag fylke 8,5
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hitra kommune
Trøndelag fylke 40
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hitra kommune
Trøndelag fylke 53,7
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hitra kommune
Trøndelag fylke 14,6
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hitra kommune
Trøndelag fylke 10,1
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hitra kommune
Trøndelag fylke 10,6
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hitra kommune
Trøndelag fylke 13,3
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hitra kommune
Trøndelag fylke 12,3
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hitra kommune
Trøndelag fylke 13,5
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hitra kommune
Trøndelag fylke 14,3
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hitra kommune
Trøndelag fylke 93,6
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Hitra kommune
Trøndelag fylke 178 310
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Hitra kommune
Trøndelag fylke 84
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no