Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fillan skole
7240 HITRA
Org.nr 974560372
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hitra kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Fillan skole 30,9 27,3 31,4 31,8 34,1
Hitra kommune 53,4 50,2 61,4 57,6 60,2
Trøndelag fylke 4 990,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Fillan skole 12,0 12,7 11,3 10,5 10,0
Hitra kommune 10,9 11,2 9,5 9,6 9,2
Trøndelag fylke 11,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Fillan skole 5 4 7 5 8
Hitra kommune 8 8 13 9 12
Trøndelag fylke 820
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Fillan skole 65,3 77,9 42,8 53,1 39,0
Hitra kommune 59,4 61,1 39,8 53,1 40,3
Trøndelag fylke 63,8
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Fillan skole 15,4 13,7 22,2 16,5 22,2
Hitra kommune 15,8 16,0 20,7 15,6 20,0
Trøndelag fylke 16,4
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Fillan skole 12,1 11,6 12,7 11,7 14,1
Hitra kommune 10,5 10,4 9,4 10,0 10,2
Trøndelag fylke 12,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Fillan skole 16,4 18,8 14,4 13,2 10,8
Hitra kommune 16,4 18,8 14,4 13,2 10,8
Trøndelag fylke 14,3
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Fillan skole 22,0 21,4 17,4 15,1 14,1
Hitra kommune 16,4 16,4 13,3 13,0 11,9
Trøndelag fylke 16,1
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Fillan skole 16,2
Hitra kommune 10,5
Trøndelag fylke 14,3
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Fillan skole 21,3
Hitra kommune 13,6
Trøndelag fylke 16,7
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Fillan skole 12,0
Hitra kommune 12,0
Trøndelag fylke 18,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Fillan skole 94,1 84,3 93,8 94,1 90,3
Hitra kommune 93,8 91,4 95,1 91,3 93,0
Trøndelag fylke 96,8
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Fillan skole 18 061 16 098 18 239 18 383 20 230
Hitra kommune 33 098 31 700 38 208 35 468 37 383
Trøndelag fylke 3 190 079
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Fillan skole 58 55 61 66 69
Hitra kommune 66 64 76 74 77
Trøndelag fylke 61
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no