Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fillan skole
7240 HITRA
Org.nr 974560372
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hitra kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,9 27,3 31,4 31,8 34,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,7 11,3 10,5 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 7 5 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,3 77,9 42,8 53,1 39,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 13,7 22,2 16,5 22,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 11,6 12,7 11,7 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 18,8 14,4 13,2 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,0 21,4 17,4 15,1 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,1 84,3 93,8 94,1 90,3
Lærertimer som gis til undervisning 18 061 16 098 18 239 18 383 20 230
Undervisningstimer totalt per elev 58 55 61 66 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no