Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fillan skole
Rådhusveien 1
7240 HITRA
Org.nr 974560372
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hitra kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,3 31,4 31,8 34,1 36,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 11,3 10,5 10,0 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 7 5 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,9 42,8 53,1 39,0 35,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 22,2 16,5 22,2 22,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 12,7 11,7 14,1 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,8 14,4 13,2 10,8 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 17,4 15,1 14,1 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,3 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,0 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,3 93,8 94,1 90,3 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 16 098 18 239 18 383 20 230 20 678
Undervisningstimer totalt per elev 55 61 66 69 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no