Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fiksdal oppvekstsenter - Skule
Fiksdalsvegen 27
6394 FIKSDAL
Org.nr 975284190
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vestnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 5,5 5,1 6,5 7,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 8,8 8,1 6,3 5,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,5 29,4 21,7 21,9 18,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,6 27,6 35,4 27,3 28,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 8,9 8,3 6,5 6,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 9,3 9,4 7,3 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,0 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,6 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8 97,0 72,9 100,0 85,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 816 3 790 3 572 4 598 4 826
Undervisningstimer totalt per elev 72 84 92 118 127
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no