Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Figgjo skole
Figgenveien 31/33
4332 FIGGJO
Org.nr 974610809
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,0 13,5 14,1 16,8 18,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 15,4 15,7 13,7 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,0 42,5 52,2 48,5 65,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,8 34,1 28,5 27,4 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 15,2 15,6 13,6 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 18,2 17,0 16,1 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,3 85,3 93,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 085 9 413 9 868 12 032 13 529
Undervisningstimer totalt per elev 46 48 47 54 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no