Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fevik skole
Feviktoppen 30
4870 FEVIK
Org.nr 974548801
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Grimstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,2 43,4 43,7 47,8 50,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 14,8 14,3 13,2 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 7 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 123,4 123,2 94,5 89,6 68,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,6 10,6 13,6 13,7 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,4 15,7 15,9 15,4 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,9 17,5 15,7 13,6 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 18,4 17,0 16,0 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 317 27 399 28 044 31 216 31 250
Undervisningstimer totalt per elev 46 48 50 53 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no