Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fevang skole
Lingelemveien 451
3239 SANDEFJORD
Org.nr 974594250
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,2 13,6 12,6 14,0 14,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 12,8 13,3 11,4 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,4 45,9 68,0 64,5 69,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,9 25,4 18,1 16,5 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 12,8 13,4 11,5 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 14,4 14,6 12,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 711 9 177 8 642 9 653 9 597
Undervisningstimer totalt per elev 57 58 56 65 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no