Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fevåg/hasselvika skole
Halvardkleiva 30
7112 HASSELVIKA
Org.nr 975282465
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Indre Fosen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 4,5 4,1 4,5 4,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 9,7 10,8 9,9 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,7 93,3 84,3 53,2 45,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 10,0 12,4 17,5 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 9,8 10,8 10,2 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 11,0 11,8 11,1 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,4 100,0 77,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 126 3 203 2 957 3 147 3 324
Undervisningstimer totalt per elev 71 76 69 75 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no