Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fet kommune
Kommunenr 0227
Alle grunnskoler med adresse i Fet kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Årsverk for undervisningspersonale 106,3 105,7 107,0 109,9 115,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 15,3 15,0 14,6 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 18 20 22 20
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,9 78,5 72,9 65,9 76,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,4 17,2 18,4 20,0 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 16,0 15,4 14,9 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,5 19,2 18,5 18,1 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 22,2 19,2 18,3 18,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,2 91,4 82,4 84,8 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 66 935 66 791 68 190 71 040 75 165
Undervisningstimer totalt per elev 49 47 48 49 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no