Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fet kommune
Kommunenr 0227
Alle grunnskoler med adresse i Fet kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 105,7 107,0 109,9 115,4 120,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 15,0 14,6 14,3 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 18 20 22 20 26
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,5 72,9 65,9 76,0 59,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 18,4 20,0 17,1 21,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 15,4 14,9 15,0 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,2 18,5 18,1 17,5 21,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,2 19,2 18,3 18,7 20,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,4 82,4 84,8 93,3 91,0
Lærertimer som gis til undervisning 66 791 68 190 71 040 75 165 76 535
Undervisningstimer totalt per elev 47 48 49 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no