Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fernanda Nissen skole
Sandakerveien 112
0484 OSLO
Org.nr 916203993
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,5 15,9 22,8 30,2
Antall elever per årsverk til undervisning 17,3 15,4 14,2 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 6 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,5 48,9 48,2 43,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,4 27,7 26,2 29,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,8 15,9 14,6 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 18,4 16,5 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,5 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,0 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,6 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 900 10 384 15 015 20 273
Undervisningstimer totalt per elev 43 48 52 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no