Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ferkingstad skole
Vestre Karmøyveg 532
4274 STOL
Org.nr 975275132
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,0 11,6 13,6 12,6 12,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,4 11,5 12,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 242,3 130,3 46,3 36,9 31,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,7 8,5 22,7 31,1 34,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,4 11,5 12,5 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 13,7 13,1 13,9 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,4 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 371 7 695 9 248 8 524 8 524
Undervisningstimer totalt per elev 58 60 65 59 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no