Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ferkingstad skole
Vestre Karmøyveg 532
4274 STOL
Org.nr 975275132
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,3 11,0 11,6 13,6 12,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 12,7 12,4 11,5 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,1 242,3 130,3 46,3 36,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 4,7 8,5 22,7 31,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 12,6 12,4 11,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 13,8 13,7 13,1 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 969 7 371 7 695 9 248 8 524
Undervisningstimer totalt per elev 57 58 60 65 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no