Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fenstad skole
Knauserudveien
2170 FENSTAD
Org.nr 975272397
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,9 13,3 14,4 15,8 16,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 14,9 14,9 14,7 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,6 95,1 53,6 45,6 58,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 13,6 24,0 27,6 20,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 14,9 14,9 14,9 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 17,5 17,3 16,2 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 66,4 81,5 79,8 77,2 84,7
Lærertimer som gis til undervisning 8 767 8 596 9 174 10 054 10 835
Undervisningstimer totalt per elev 52 50 50 51 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no