Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fenstad skole
Knauserudveien
2170 FENSTAD
Org.nr 975272397
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,9 13,9 13,3 14,4 15,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 14,4 14,9 14,9 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,2 87,6 95,1 53,6 45,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 13,9 13,6 24,0 27,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 14,3 14,9 14,9 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 16,7 17,5 17,3 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 75,8 66,4 81,5 79,8 77,2
Lærertimer som gis til undervisning 8 626 8 767 8 596 9 174 10 054
Undervisningstimer totalt per elev 50 52 50 50 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no