Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fellesfunksjoner Skolene (utgått)
Teatergata 3
3674 NOTODDEN
Org.nr 993784591
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Notodden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Notodden kommune 132,5 143,3 146,2 147,9 143,1
Telemark fylke (utgått) 1 846,7 1 864,4 1 877,4 1 886,5 1 875,9
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Notodden kommune 11,7 11,0 10,3 9,8 10,2
Telemark fylke (utgått) 11,7 11,5 11,4 11,3 11,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Notodden kommune 22 22 22 25 29
Telemark fylke (utgått) 214 228 253 274 281
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Notodden kommune 63,8 63,4 60,6 52,2 46,2
Telemark fylke (utgått) 89,7 84,1 75,5 69,3 66,8
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Notodden kommune 16,4 15,6 15,2 17,0 20,1
Telemark fylke (utgått) 11,6 12,2 13,5 14,5 15,0
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Notodden kommune 12,4 11,7 10,9 10,1 10,4
Telemark fylke (utgått) 12,7 12,3 12,2 12,1 11,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Notodden kommune 14,3 13,3 12,7 12,5 13,5
Telemark fylke (utgått) 13,4 13,7 13,7 13,5 13,6
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Notodden kommune 15,8 15,1 14,3 12,7 13,1
Telemark fylke (utgått) 16,5 16,2 16,6 16,2 15,7
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Notodden kommune 11,6 11,3
Telemark fylke (utgått) 14,7 13,7
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Notodden kommune 11,9 13,1
Telemark fylke (utgått) 16,4 16,5
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Notodden kommune 15,1 15,3
Telemark fylke (utgått) 17,9 17,7
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Notodden kommune 98,7 98,7 99,7 99,8 100,0
Telemark fylke (utgått) 97,4 97,4 97,2 97,1 98,0
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Notodden kommune 84 277 91 440 93 168 95 222 92 869
Telemark fylke (utgått) 1 162 789 1 180 750 1 191 181 1 194 802 1 197 031
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Notodden kommune 61 65 69 73 70
Telemark fylke (utgått) 61 62 62 63 64
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no