Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Feiring skole
Feiringvegen 1256
2093 FEIRING
Org.nr 975272273
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Eidsvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,8 9,7 10,7 10,6 11,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 13,8 12,3 12,5 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 292,7 136,4 86,9 82,1 71,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,2 9,1 12,8 14,3 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 15,7 14,2 14,0 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 13,4 12,5 13,4 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 15,0 14,4 15,1 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 74,7 96,3 98,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 200 6 213 6 868 7 061 7 222
Undervisningstimer totalt per elev 52 52 58 57 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no