Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Feiring skole
Feiringvegen 1256
2093 FEIRING
Org.nr 975272273
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Eidsvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,7 10,7 10,6 11,1 12,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 12,3 12,5 12,2 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 136,4 86,9 82,1 71,9 50,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 12,8 14,3 15,5 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7 14,2 14,0 12,3 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 12,5 13,4 16,1 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 14,4 15,1 14,6 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1 18,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 98,7 100,0 100,0 92,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 213 6 868 7 061 7 222 8 230
Undervisningstimer totalt per elev 52 58 57 59 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no