Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Feios skule
Feiosvegen 420
6895 FEIOS
Org.nr 975276112
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,2 6,3 5,8 5,8 5,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,7 5,8 5,9 5,9 5,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,3 6,1 5,4 5,4 5,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,9 7,6 8,5 8,6 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,2 7,3 7,4 7,0 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,6 4,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,2 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,2 8,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 990 3 990 3 677 3 658 3 505
Undervisningstimer totalt per elev 105 121 119 118 121
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no