Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fedje skule
Stormarkvegen 55
5947 FEDJE
Org.nr 974575523
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fedje kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,6 12,8 12,1 12,6 13,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 7,3 8,0 7,3 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,9 68,9 32,7 24,8 28,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 8,3 20,3 24,9 19,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 8,8 8,0 6,4 6,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,3 7,5 11,0 12,8 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,7 8,8 15,4 10,2 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 27,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 95,5 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 055 7 055 7 116 7 654 7 654
Undervisningstimer totalt per elev 97 97 89 98 101
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no