Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Feda skole
Feda
4485 FEDA
Org.nr 975271811
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinesdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,3 5,7 5,7 7,2 5,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 9,7 8,5 8,5 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,4 37,5 31,3 35,4 37,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 24,0 25,7 22,4 27,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 9,7 8,4 8,4 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5 9,7 8,4 8,4 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,2 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 88,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 563 3 876 4 018 4 992 4 081
Undervisningstimer totalt per elev 81 76 87 88 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no