Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fauske - Fuosko kommune
Kommunenr 1841
Alle grunnskoler med adresse i Fauske - Fuosko kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 124,8 137,7 133,5 133,7 118,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 8,7 8,5 8,5 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 17 23 25 21 20
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,6 47,0 41,8 48,7 50,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 16,8 18,7 16,0 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 9,3 8,5 8,7 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,0 11,1 12,2 10,9 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 12,4 12,6 11,5 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,0 15,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,0 85,2 88,1 87,0 92,8
Lærertimer som gis til undervisning 79 875 88 922 87 593 87 637 76 772
Undervisningstimer totalt per elev 73 82 84 84 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no