Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fauskanger barne- og ungdomsskole
Fauskanger
5314 KJERRGARDEN
Org.nr 975287467
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,6 19,4 24,8 24,8 21,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 13,0 9,5 9,6 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 143,0 272,8 261,7 488,6 506,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 4,2 3,3 1,8 2,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 12,1 10,7 9,9 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 18,9 11,1 12,5 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 16,9 12,4 13,4 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,7 94,3 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 826 11 990 15 618 15 618 13 539
Undervisningstimer totalt per elev 60 54 74 73 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no