Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Farnes skule
Parkvegen 5
6884 ØVRE ÅRDAL
Org.nr 975276244
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Årdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Farnes skule 38,6 36,6 36,5 37,4 42,4
Årdal kommune 63,3 62,0 61,1 62,6 66,9
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Farnes skule 10,6 11,0 10,3 10,2 8,8
Årdal kommune 10,3 10,6 10,0 10,1 8,9
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Farnes skule 7 5 6 6 4
Årdal kommune 11 10 11 10 8
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Farnes skule 50,8 61,2 56,6 54,3 76,4
Årdal kommune 50,5 55,0 49,0 56,8 66,8
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Farnes skule 17,1 14,9 15,8 16,0 10,0
Årdal kommune 17,1 16,1 18,0 15,3 11,8
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Farnes skule 11,5 12,3 11,6 11,5 9,9
Årdal kommune 11,3 11,7 11,2 11,4 10,0
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Farnes skule 12,2 12,2 11,3 11,2 9,7
Årdal kommune 11,6 11,9 11,1 11,0 9,9
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Farnes skule 14,8 15,5 14,2 14,2 11,6
Årdal kommune 14,4 14,8 13,7 14,0 11,9
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Farnes skule 13,7 11,9
Årdal kommune 14,6 13,1
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Farnes skule 14,6 10,6
Årdal kommune 13,4 10,3
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Farnes skule 14,4 12,3
Årdal kommune 14,1 12,4
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Farnes skule 95,5 89,2 88,7 93,0 95,5
Årdal kommune 97,3 93,7 93,3 95,9 97,2
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Farnes skule 22 290 21 496 22 492 22 538 26 014
Årdal kommune 37 490 36 544 38 129 38 384 41 841
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Farnes skule 67 65 69 69 81
Årdal kommune 69 67 71 70 80
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no