Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Farnes skule
Parkvegen 5
6884 ØVRE ÅRDAL
Org.nr 975276244
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Årdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,7 38,6 36,6 36,5 37,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,6 11,0 10,3 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 7 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,7 50,8 61,2 56,6 54,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 17,1 14,9 15,8 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,5 12,3 11,6 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5 12,2 12,2 11,3 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 14,8 15,5 14,2 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8 95,5 89,2 88,7 93,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 506 22 290 21 496 22 492 22 538
Undervisningstimer totalt per elev 67 67 65 69 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no