Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagertun skole
Skoleveien 28
2485 RENDALEN
Org.nr 973681737
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rendalen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Fagertun skole 15,2 13,0 13,5 12,9 12,9
Rendalen kommune 23,2 20,3 21,1 20,0 20,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Fagertun skole 9,4 10,8 9,9 9,6 8,6
Rendalen kommune 9,1 10,8 10,6 10,5 9,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Fagertun skole 1 2 1 1 1
Rendalen kommune 3 4 2 3 2
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Fagertun skole 94,8 73,2 177,6 105,9 161,9
Rendalen kommune 57,8 43,1 80,7 66,5 80,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Fagertun skole 8,8 13,0 5,0 7,9 4,9
Rendalen kommune 14,1 22,1 11,6 13,6 10,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Fagertun skole 9,8 10,5 9,0 9,2 9,5
Rendalen kommune 9,2 10,7 10,5 10,8 10,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Fagertun skole 12,0 15,2 14,8 13,3 10,5
Rendalen kommune 12,0 15,2 14,8 13,3 10,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Fagertun skole 12,6 13,8 12,6 12,4 11,2
Rendalen kommune 11,7 13,3 12,9 13,0 11,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Fagertun skole 11,6 9,3
Rendalen kommune 12,1 9,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Fagertun skole 8,2 11,0
Rendalen kommune 12,0 12,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Fagertun skole 15,7 12,5
Rendalen kommune 15,7 12,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Fagertun skole 94,3 90,4 91,6 96,9 97,3
Rendalen kommune 95,3 72,9 88,2 94,0 98,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Fagertun skole 9 482 7 993 8 442 7 911 8 301
Rendalen kommune 14 756 12 766 13 268 12 338 13 117
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Fagertun skole 75 65 71 73 81
Rendalen kommune 78 66 67 68 78
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no