Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagertun skole
Skoleveien 28
2485 RENDALEN
Org.nr 973681737
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rendalen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,0 15,2 13,0 13,5 12,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 9,4 10,8 9,9 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,2 94,8 73,2 177,6 105,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 8,8 13,0 5,0 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 9,8 10,5 9,0 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,3 12,0 15,2 14,8 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 12,6 13,8 12,6 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 94,3 90,4 91,6 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 9 348 9 482 7 993 8 442 7 911
Undervisningstimer totalt per elev 76 75 65 71 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no