Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagertun skole
Skoleveien 28
2485 RENDALEN
Org.nr 973681737
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rendalen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,2 13,0 13,5 12,9 12,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 10,8 9,9 9,6 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,8 73,2 177,6 105,9 161,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 13,0 5,0 7,9 4,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8 10,5 9,0 9,2 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 15,2 14,8 13,3 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 13,8 12,6 12,4 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,6 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,2 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,7 12,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,3 90,4 91,6 96,9 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 9 482 7 993 8 442 7 911 8 301
Undervisningstimer totalt per elev 75 65 71 73 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no