Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagernes skole
Åsmarkvegen 737
2364 NÆROSET
Org.nr 975270610
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 7,0 7,5 7,3 7,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 9,9 10,0 8,9 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,0 146,7 130,2 184,8 81,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 6,4 7,0 4,5 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 10,7 10,9 9,8 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 11,6 11,6 11,9 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 202 4 934 5 108 5 067 4 856
Undervisningstimer totalt per elev 62 75 74 83 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no