Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagernes barneskole (UTGÅTT)
Beisfjordveien 39
8514 NARVIK
Org.nr 875286382
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Narvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Narvik kommune 228,7 211,9 223,1 216,2 210,1
Nordland fylke 3 123,0 3 051,7 3 145,5 3 185,2 3 189,1
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Narvik kommune 10,5 10,9 10,3 10,8 11,0
Nordland fylke 10,1 10,2 9,9 9,8 9,7
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Narvik kommune 20 21 22 27 25
Nordland fylke 484 482 520 563 567
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Narvik kommune 103,0 97,6 89,6 76,3 83,1
Nordland fylke 58,4 58,3 53,7 49,6 49,1
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Narvik kommune 8,7 9,7 10,1 12,5 11,9
Nordland fylke 15,5 15,8 16,5 17,7 17,8
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Narvik kommune 12,2 12,2 11,3 11,8 12,1
Nordland fylke 11,0 11,1 10,9 10,5 10,5
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Narvik kommune 11,1 12,4 12,0 12,3 12,8
Nordland fylke 11,7 11,6 11,4 11,6 11,5
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Narvik kommune 15,7 15,8 15,5 15,4 15,8
Nordland fylke 14,2 14,2 14,2 13,8 13,8
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Narvik kommune 14,3
Nordland fylke 12,7
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Narvik kommune 16,4
Nordland fylke 13,9
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Narvik kommune 17,2
Nordland fylke 15,0
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Narvik kommune 98,9 97,1 95,1 99,5 98,8
Nordland fylke 95,6 94,7 92,5 92,6 93,1
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Narvik kommune 137 484 130 466 139 112 136 477 133 741
Nordland fylke 1 985 540 1 956 505 2 007 042 2 035 123 2 038 804
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Narvik kommune 67 65 69 66 64
Nordland fylke 70 70 72 73 73
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no