Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagerlund skole (utgått)
Røysumslinna 2
2770 JAREN
Org.nr 975273822
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 681
Undervisningstimer totalt per elev 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no