Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagerlund skole (UTGÅTT)
Røysumslinna 2
2770 JAREN
Org.nr 975273822
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,0 8,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,7 34,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8 25,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 10,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 272 5 681
Undervisningstimer totalt per elev 66 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no