Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagerlund skole
Bekkevegen 3
2383 BRUMUNDDAL
Org.nr 975270580
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Fagerlund skole Ringsaker kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 63,0 437,4 2 083,4 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 10,2 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 38 345 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,7 105,8 60,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 8,7 16,6 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 11,1 12,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,5 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 14,6 15,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 12,8 14,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,7 14,3 15,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,2 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,8 97,2 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 42 677 281 656 1 315 357 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 74 70 63 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no