Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagerlund skole
Bekkevegen 3
2383 BRUMUNDDAL
Org.nr 975270580
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Fagerlund skole 53,3 54,7 57,9 60,5 63,0
Ringsaker kommune 4,1 5,5 3,8 3,8
Hedmark fylke 87,2 108,8 99,5 102,0 107,4
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Fagerlund skole 11,6 11,4 10,8 10,5 10,0
Ringsaker kommune 6,0 6,5 8,8 7,8
Hedmark fylke 8,5 7,1 8,2 8,3 8,7
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Fagerlund skole 6 6 5 5 6
Ringsaker kommune 1 1 1 1
Hedmark fylke 23 29 30 29 31
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Fagerlund skole 90,5 98,8 111,6 108,2 96,7
Ringsaker kommune 19,5 28,3 23,9 20,4
Hedmark fylke 29,7 23,6 24,0 26,2 27,4
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Fagerlund skole 11,6 10,7 8,9 8,8 9,5
Ringsaker kommune 30,3 21,7 35,7 37,1
Hedmark fylke 26,1 26,7 30,2 28,8 29,1
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Fagerlund skole 12,4 12,2 11,8 11,6 11,1
Ringsaker kommune 7,2 7,9 10,5 9,3
Hedmark fylke 10,3 9,9 10,6 10,4 10,3
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Fagerlund skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ringsaker kommune 0,0 0,0 0,0 0,0
Hedmark fylke 9,7 6,2 8,7 10,5 11,7
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Fagerlund skole 13,9 13,6 13,1 13,0 12,3
Ringsaker kommune 12,4 11,3 14,1 12,1
Hedmark fylke 14,2 13,9 14,5 14,6 14,5
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Fagerlund skole 11,4
Ringsaker kommune
Hedmark fylke 13,4
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Fagerlund skole 13,7
Ringsaker kommune
Hedmark fylke 13,9
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Fagerlund skole 0,0
Ringsaker kommune
Hedmark fylke 16,4
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Fagerlund skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ringsaker kommune 97,7 87,3 55,1 87,5
Hedmark fylke 85,7 87,7 86,6 87,4 91,3
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Fagerlund skole 35 825 37 402 39 714 40 799 42 677
Ringsaker kommune 2 947 3 876 2 691 2 746
Hedmark fylke 57 573 68 717 62 896 65 530 69 761
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Fagerlund skole 64 65 69 71 74
Ringsaker kommune 123 114 84 95
Hedmark fylke 85 100 87 85 81
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no